HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți

Pentru plata debitelor online cu cardul bancar în doi pași puteți accesa butonul Plăți Online sau click pe logo-ul alăturat !!!

Date cu caracter personal

 

Link-uri utile


 Camera Deputaților

Senatul

Președintele României

Guvernul

Ministerul Justiției

Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Economiei și Finanțelor

Înalta Curte de Casație și Justiție

Consiliul Superior al Magistraturii

Ministerul Public

Curtea Constituțională

Consiliul Legislativ

Avocatul Poporului

Autoritatea Electorală Permanentă

Curtea de Conturi

Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

Uniunea Națională a Barourilor din România

Uniunea Națională a Notarilor Publici

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență

Uniunea Juriștilor din România

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE

Înaltul Comisariat al Drepturilor Omului

Consiliul Drepturilor Omului

Comisia Drepturilor Omului

Comitetul Drepturilor Omului

Comitetul Drepturilor Economice, Sociale și Culturale

Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale

Comitetul pentru Eliminarea Discriminãrii față de Femei

Comitetul contra Torturii

Comitetul Drepturilor Copilului

Comitetul Lucrătorilor Migranți

Înaltul Comisariat al Refugiaților

Curtea Internațională de Justiție

Tribunalul Penal Internaþional pentru ex-Iugoslavia

Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda

 

ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII

 

ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ

 

CURTEA PENALĂ INTERNAȚIONALĂ

 

COMITETUL INTERNAȚIONAL AL CRUCII ROȘII

 

ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Ombudspersoana Europeanã

 

CONSILIUL EUROPEI

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Comisarul Drepturilor Omului

Comitetul European al Drepturilor Sociale

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii

Comisia Europeană contra Rasismului și Intoleranței

 

ORGANIZAȚIA PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA

Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului

Înaltul Comisar pentru Minorități Naționale

Reprezentantul pentru Libertatea Presei

 

ORGANIZAȚIA STATELOR AMERICANE

Comisia Interamericană a Drepturilor Omului

Curtea Interamericană a Drepturilor Omului

 

UNIUNEA AFRICANÃ

Comisia Africană a Drepturilor Omului și Popoarelor

 

UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ A AVOCAȚILOR

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ A BAROURILOR

BAROUL PENAL INTERNAȚIONAL

CONSILIUL BAROURILOR EUROPENE

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE" DIN TÂRGU-MUREȘ

Facultatea de Economie și DreptUNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Drept

Centrul de Drepturile Omului

Biblioteca de Drept

 

UNIVERSITATEA PARIS I PANTHÉON-SORBONNE

Colegiul Juridic de Studii Europene

 

CONCURSUL EUROPEAN DE DREPTURILE OMULUI "RENÉ CASSIN"

 

CONCURSUL DE DREPT INTERNAȚIONAL UMANITAR "JEAN PICTET"

 

Prima pagin� Atribuþii Competenþã Legislaþie Acte / Formulare Licitaþii Contact Adrese Plăți

 


Webmaster Eugen Hurubă & Adam Mihai Gergely - © 2006 - 2020 S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.